facebook

Utlandstraktamente

Har du dig någon gång ställt dig frågan om vad utlandstraktamente egentligen innebär? Då är du absolut inte ensam! Traktamente, och framförallt utlandstraktamente är något som de flesta hört talas om men som man kanske inte riktigt har full koll på. Precis som att ett vanligt traktamente ger dig rätt till en viss ersättning för resor i tjänst, ger ett utlandstraktamente dig rätten att göra vissa avdrag då du ska göra resor i tjänsten utanför landet. Det är alltså in princip samma sak, bara att utlandstraktamente då gäller utomlands.


Skillnaden mellan traktamente och utlandstraktamente?

Ett vanligt traktamente är, precis som vi tidigare var inne på, en form av ersättning som du kan få rätt till då du gör resor inom tjänsten. Alla resor du gör som hör till företaget och som alltså är nödvändiga för företagets räkning kan ses som tjänsteresor. När du då lägger ut extra kostnader för boende, resor, mat och så vidare kan du få ersättning för det.

Skillnaden mellan ett vanligt traktamente och ett utlandstraktamente är egentligen bara var resan utspelar sig. Vanliga traktamenten gäller för resor inom tjänst som görs i landet, medan utlandstraktamente gäller för tjänsteresor utanför landet.

Utlandstraktamente kommer med andra ord appliceras om du ska bo eller resa utomlands på grund av ditt arbete. Ersättningen som du har rätt till är skattefri och kan appliceras på alla extra levnadskostnader som din vistelse utanför landet innebär. Sådana utgifter kan exempelvis vara för matutlägg, valutaväxling och diverse andra småsaker.

Dock finns det vissa specifika regleringar för att utlandstraktamentet ska vara giltigt för din resa. Med andra ord är det in princip samma sak som vanliga traktamente, bara med skillnaden att det är resan i sig som är annorlunda.

Det är Skatteverket som beslutar reglerna för utlandstraktamente. Något du däremot alltid måste komma ihåg då du vill se över reglerna för ett traktamente är att det kan ändras från år till år beroende på Skatteverkets regleringar. Utlandstraktamente för 2020 kan alltså skilja sig från hur det såg ut 2019.


Utlandstraktamente regler – vad gäller?

Så vad gäller egentligen vid utlandstraktamente? Och vilka villkor måste uppfyllas för att ett utlandstraktamente ska vara giltigt för dig och din tjänsteresa? Det ska vi reda ut nu!

I grund och botten är det inte så krångligt, utan det handlar bara om att man ska veta vilka regler som Skatteverket säger om utlandstraktamente. Till att börja med så är kraven på att du ska få utlandstraktamente och giltig ersättning dessa:

  • Tjänsteresan ska göras minst 50 km från arbetsplatsen och ditt hem
  • Du ska övernatta minst en natt

Uppfyller du dessa krav då du ska göra en tjänsteresa har du alltså rätt till en viss ersättning. Det samma gäller då om du ska bo utomlands under en viss period på grund av arbetet.

Däremot bör du veta om att ditt utlandstraktamente för boende utomlands reduceras efter 3 månader på samma ställe – då gäller den skattefria ersättningen 70% av maxbeloppet. Är arbetstiden utomlands på en period över 2 år, det vill säga om du stannar på samma ort, reduceras beloppet till 50%.


Utlandstraktamente 2020

För att du ska få reda på vilket utlandstraktamente som gäller för dig bör du besöka Skatteverkets sida för utlandstraktamente. I och med att ett traktamente kan variera från år till år är det nödvändigt att du kollar reglerna för just det året du ska resa. Där är det hur enkelt som helst att se över vad som gäller för utlandstraktamente år 2020.

På den sidan kan du även hitta all information om vad som gäller för ersättning i olika länder. Beroende på vilket land du ska åka till har du rätt till olika mycket ersättning per dag.

Skatteverket har listat normalbeloppet för alla olika länder så att du direkt kan se vilka villkor du har att jobba med. Tänk på att ersättningen appliceras på de extra levnadskostnader du har under din tjänsteresa eller din arbetstid utomlands. Normalbelopp är sådana extra kostnader exklusive boendekostnader.


Faktorer som påverkar ditt traktamente

Vilket belopp just du har rätt att få ersättning för under din tjänsteresa beror inte bara på normalbeloppet för det land du reser till. Det är även avgörande hur stor del av resan som görs i tjänst, det vill säga om du ska få betalt för halvdag eller heldag.

Betalar din arbetsgivare eller företaget dina matutgifter blir ersättningen också lägre. Bor du utomlands på grund av jobbet så kan den skattefria ersättningen också reduceras efter en viss period på samma ställe.

I vissa fall kan du också tvärtom ha rätt till högre traktamente än det som normalbeloppet innebär. Detta beror då också på var du bor samt vad företaget har för regleringar gällande just utlandsresor. Det viktiga att komma ihåg är att utlandstraktamente som överskrider schablonbeloppet för skattefri ersättning ska redovisas i deklarationen, precis som lön.