facebook

Räkna ut milersättning – så funkar Skatteverkets regler

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?


Vad är milersättning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Oavsett hur din situation är och vilken bil du har tillgång till så kan milersättning vara avgörande för din ekonomi. Det gäller framförallt dig som sitter och kör fram och tillbaka till jobbet eller andra företagshändelser väldigt ofta. Är du anställd kan milersättningen påverka din lön, och som företagare blir det helt enkelt förmånliga avdrag.  


Orolig för skattesmäll? 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.


  Begär offert  Så säger Skatteverket om milersättning

Däremot finns det vissa riktlinjer för att ersättningen av denna typ ska vara giltiga. Dessa kan bero på vilken bil du kör med, ditt avstånd från och till jobbet, samt om det lönar sig att åka bil istället för kollektivt.

Skatteverket har bestämt att du som kör bil till och från jobbet, samt i andra sammanhang relaterade till tjänsten, kan få vissa avdrag. Då krävs det att:

  • du bor minst 5 km ifrån din arbetsplats
  • det är för långt att åka kollektivt, det vill säga att du gör en vinst i tid på minst 2 timmar per dag (dit- och hemresa räknat) då du kör bil istället 
  • kollektivtrafik inte finns i området och avstånd är mer än 2 km


Milersättning 2022 – så räknar du ut din milersättning

Skulle det visa sig att du kör din egen bil i jobbet och uppfyller de villkor som möjliggör en viss milersättning är det dags att börja räkna. För trots att du fått beviljat om att få milersättning för bil så kan summan variera beroende på vilken bil det gäller. 

Är du anställd på ett företag och kör din egen bil i olika sammanhang under tjänst så har du rätt att få en utbetalning på 18.5kr/ körd mil från din arbetsgivare. Denna summa är ett så kallat schablonbelopp beräknat enligt Skatteverket. De 18.5kr som gäller är skattefria för företaget. 

Gäller det tjänsteresor som görs med en förmånsbil kan den giltiga milersättningen uppgå till 6,5kr eller 9,5kr/ körd mil. 6,5kr gäller för de bilar som går på diesel, medan 9,5kr gäller för de bilar som går på andra drivmedel. Du som kör en laddhybrid, det vill säga även om den är med diesel, har dock rätt till det högre beloppet. 

För att räkna ut din milersättning måste du alltså hålla koll på hur många mil du kör till och från jobbet, samt under andra körningar som hör till företaget. Detta räknar du sen ut genom att gångra antalet körda mil med den ersättning som gäller för dig, exempelvis 18,5kr eller 6,5kr. https://minifinder.se/quote/elektronisk-korjournal-offert/


Undvik skattesmäll


När har jag rätt att få milersättning?

En annan riktlinje som är avgörande för om du har rätt att få milersättning är hur dina avgifter ser ut. Det är nämligen bara giltigt att få avdrag för de utgifter som är högre än 11000kr. 

Det vill säga, kör du bil till och från jobbet, eller om du kör bil inom tjänsten kan du inte få milersättning om dina extra bilkostnader undergår 1000kr/ månad. Detta gäller för dig som vill ansöka om milersättning 2022. 


Skattefri milersättning?

Du som kör väldigt mycket bil i tjänsten och använder din egen privata bil för det kan ha rätt att få högre milersättning än 18,5kr. Detta gäller dock bara om du inte fått något erbjudande om att köra tjänstebil, samt om du själv ansöker om att få högre ersättning. 

Gäller detta dig kan du ha rätt till extra avdrag utöver den summan är skattefri. Dock bör du alltid komma ihåg att om du får utbetald milersättning på mer än 18,5kr/ mil så måste du betala skatt på resterande summa. Detta överskridna belopp ska då deklareras. Deklaration ska även skickas in om du fått lägre ersättning än 18,5kr. 


Hur räknar jag milersättning på skatt?

Vill du beräkna vad som gäller för dig och din milersättning? Då är det absolut enklaste sättet att ta hjälp av Skatteverkets egna guide för reseavdrag. Där kan du snabbt och enkelt fylla i dina uppgifter för att se ditt ungefärliga reseavdrag och vilka rättigheter du har för milersättning. 

Vill du göra det på egen hand och dubbelkolla så att du fått all information rätt är det dessa steg som gäller:

  • kontrollera vilken milersättning som är giltig för ditt fordon
  • se över vilket avstånd du har att åka från och till jobbet, samt andra resor som görs inom jobbet. Tänk på att milersättning endast gäller om avståndet är giltigt enligt Skatteverkets regleringar (se ovan)
  • kolla hur många resdagar du har då du rest från och till jobbet. Räkna på hela året!
  • Beräkna baserat på det schablonbelopp som matchar ditt fordon och antalet resdagar 


Milersättning för företag – det gäller vid körning av egen bil i tjänst 

Som vi tidigare var inne på så kan du ha rätt till milersättning både du då är anställd och egenföretagare. Allt har att göra med vilken bil du kör, det vill säga om du kör med din privata bil eller om du kör med en företagsbil. 

Kom ihåg att avstånd och hur mycket du kör, samt om resorna även gäller för övriga tjänsteresor också är avgörande. Ett företag har dock alltid rätt att betala dig som anställd en milersättning på 18,5kr. Detta är en skattefri summa som redan är beräknad i systemet. Milersättning för företag är det samma som för anställda – det är bilen och frågan om den är privat eller inte som är viktig i frågan om milersättning.